Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 CQC design and manufacture of padlock 2021-09-01 ~ 2024-05-16 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CQC CQC CQC Design and Manufacture of Padlock 2021-09-28 ~ 2024-05-16 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Automatic cylinder drill ZL 2017 2 1717294.5 Automatic cylinder drill UTILITY_MODEL 2018-07-10 ~ Đã xác minh
Automatic poshing machine ZL 2017 2 1330734.1 Automatic poshing machine UTILITY_MODEL 2018-06-19 ~ 2027-10-17 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
OPEL 1162898 OPEL Security>>Locks & Keys>>Locks 2014-04-21 ~ 2024-04-20 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này